הרשמה לישראלים

הקורס יתקיים במלון מטרופוליטן, רח' טרומפלדור 11, תל אביב.

הקורס יתקיים באנגלית, ללא תרגום.


דמי הרשמה:
הרשמה רגילה – 2,500 ₪
מתמחים – 2,000 ₪


ביטולים:
יש לשלוח הודעת ביטול בכתב באמצעות דואר אלקטרוני או פקס. החזרים יתבצעו אחרי הקורס.

ביטול הרשמה:
– עד 10.1.18 יחויב בסך 250 ₪
– עד 22.1.18 יחויב בסך 1000 ₪
– אין ביטולים לאחר 22.1.18 אך ניתן לשלוח מחליף


הרשמה לקורס הסתיימה